Zarządzaj użytkownikami

 • 1. Dane podstawowe

  • 1.1. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

   • 1.1.1. Ekran główny

    • screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego użytkownika.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania użytkowników zbiorczo.

     3. 3

      Filtrowanie użytkowników po grupie użytkowników.

     4. 4

      Słowna wyszukiwarka użytkowników, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

     5. 5

      Przycisk, który pokazuje panel zaawansowanego wyszukiwania użytkowników.

     6. 6

      Kolumna daty dodania użytkownika do systemu.

     7. 7

      Kolumna głównej grupy użytkownika.

     8. 8

      Kolumna avatar i status online użytkownika.

     9. 9

      Kolumna z loginem, imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.

     10. 10

      Kolumna grupy użytkownika czy jest Open ID (ma dostęp do wielu domen).

     11. 11

      Kolumna czy konto użytkownika zostało zweryfikowane przez link w e-mail.

     12. 12

      Kolumna czy konto jest aktywne i można się zalogować.

     13. 13

      Ikona przenosząca do edycji użytkownika.

     14. 14

      Ikona przenosząca do okna z możliwością ustawienia nowego hasła użytkownika.

     15. 15

      Ikona, po kliknięciu zostają wysyłane dane logowania do systemu.

     16. 16

      Ikona przelogowuje na danego użytkownika

     17. 17

      Ikona przenosząca do okna z informacjami o otwartych sesjach danego użytkownika.

     18. 18

      Ikona usuwająca dane sesyjne użytkownika.

     19. 19

      Ikona usuwania danego użytkownika z systemu

     20. 20

      Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych użytkowników.

     21. 21

      Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych użytkowników.

     22. 22

      Paginacja

     23. 23

      Informacje o wyświetlanych wierszach i ilości zakładek.

     24. 24

      Ile wyświetlać użytkowników na jednej zakładce.

   • 1.1.2. Dodawanie i edycja użytkownika

    •  

     imperial-screen-22-12-2021-15-24-56_61c3364d57d0b.png

     1. 1

      Pole adres e-mail

     2. 2

      Pole login

     3. 3

      Czy konto ma być zweryfikowane - Przeprowadzona weryfikacja e-mailowa.

     4. 4

      Konto aktywne - Nieaktywne konto uniemożliwia logowanie

     5. 5

      Główna grupa użytkownika

     6. 6

      Dany użytkownik może należeć do wielu grup jednocześnie

     7. 7

      Przycisk zapisu i powrotu do listy użytkowników

     8. 8

      Przycisk zapisz i dodaj kolejnego użytkownika

     9. 9

      Przycisk zapisz i edytuj użytkownika

     10. 10

      Przycisk anuluj, powrót do listy użytkowników

     imperial-screen-22-12-2021-15-37-40-61c3392d93df4.png

     1. 1

      Wgrywanie zdjęcia profilowego użytkownika.

     imperial-screen-22-12-2021-15-39-34-61c3392da2ee5.png

     1. 1

      Pole imię użytkownika.

     2. 2

      Pole nazwisko użytkownika.

     3. 3

      Pole numer telefonu użytkownika

     W zależności od wybranej grupy użytkownika pola mogą ulegać zmianie. Niektóre grupy użytkowników wymagają podania więcej lub mniej danych.

     imperial-screen-22-12-2021-15-46-37-61c33ac712234.png

     1. 1

      Host / IP logowania - Za jakiego host/IP będzie logował się użytkownik, pole puste oznacza dowolny host/IP.

     2. 2

      Zaakceptowano warunki regulaminu

     3. 3

      Wyrażono zgodę na wysyłkę elektronicznej informacji handlowej

     4. 4

      Czy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych

     5. 5

      Adres ip z którego nastąpiła rejestracja

     6. 6

      Sposób pozyskania klienta/kontrahenta

  • 1.2. Zbiorcze dodawanie użytkowników - plik JSON

   • 1.2.1. Nazwy pól w pliku JSON

    • Zbiorcze dodawanie użytkowników jest zalecane przy użyciu pliku JSON.

      

     Nazwy pól, które mogą być zawarte w pliku:

     - name (Imię)

     - surname (Nazwisko)

     - sex (Płeć)

     - birth_date (Data urodzenia)

     - about_me_pl (Informacje i użytkowniku w języku polskim)

     - about_me_en (Informacje i użytkowniku w języku angielskim)

     - about_me_de (Informacje i użytkowniku w języku niemieckim)

     - city (Miasto)

     - post_code (Kod pocztowy)

     - street (Ulica)

     - nr (Numer ulicy)

     - state (Stan)

     - province (Prowincja)

     - country (Kraj)

     - telephone (Numer telefonu)

     - pesel (Numer pesel)

     - nip (Numer NIP)

     - company_name (Nazwa firmy)

     - company_city (Miasto firmy)

     - company_post_code (Kod pocztowy firmy)

     - company_street (Ulica firmy)

     - company_nr (Numer ulicy firmy)

     - company_state (Stan, w którym jest firma)

     - company_province (Prowincja firmy)

     - company_country (Kraj firmy)

     - company_telephone (Numer telefonu firmowego)

     - company_fax (Numer FAX firmy)

     - company_www (Adres strony www firmy)

     - company_nip (NIP firmy)

     - regon (REGON firmy)

     - billing_name (Nazwa firmy lub Imię i Nazwisko rozliczenia)

     - billing_country (Kraj rozliczenia)

     - billing_city (Miasto rozliczenia)

     - billing_post_code (Kod pocztowy rozliczenia)

     - billing_street (Ulica rozliczenia)

     - billing_nr (Numer ulicy rozliczenia)

     - billing_nip (NIP rozliczenia)

     - active (1 - konto aktywne, 0 - konto nieaktywne)

     - enabled (1 - konto zweryfikowane, 0 - konto niezwerfyfikowane)

   • 1.2.2. Struktura pliku JSON

    • Fragment pliku JSON utworzony dla dwóch nowych użytkowników:

     [ { "email": "email@domena.pl", "name": "Imie", "surname": "Nazwisko" },
     { "email": "email@domena.pl",
     "name": "Imie",
     "surname": "Nazwisko",
     "post_code": "Kod pocztowy",
     "city": "Miasto"
     }
     ]


     Uwaga! Dla każdego nowego użytkownika wymagane jest podanie adresu email. Pozostałe pola są nieobowiązkowe.