Zarządzaj użytkownikami

 • 1. Dane podstawowe

  • 1.1. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

   • 1.1.1. Ekran główny

    • screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego użytkownika.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania użytkowników zbiorczo.

     3. 3

      Filtrowanie użytkowników po grupie użytkowników.

     4. 4

      Słowna wyszukiwarka użytkowników, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

     5. 5

      Przycisk, który pokazuje panel zaawansowanego wyszukiwania użytkowników.

     6. 6

      Kolumna dany dodania użytkownika do systemu.

     7. 7

      Kolumna głównej grupy użytkownika.

     8. 8

      Kolumna avatar i status online użytkownika.

     9. 9

      Kolumna z loginem, imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.

     10. 10

      Kolumna grupy użytkownika czy jest Open ID (ma dostęp do wielu domen).

     11. 11

      Kolumna czy konto użytkownika zostało zweryfikowane przez link w e-mail.

     12. 12

      Kolumna czy konto jest aktywne i można się zalogować.

     13. 13

      Ikona przenosząca do edycji użytkownika.

     14. 14

      Ikona przenosząca do okna z możliwością ustawienia nowego hasła użytkownika.

     15. 15

      Ikona, po kliknięciu zostają wysyłane dane logowania do systemu.

     16. 16

      Ikona przelogowuje na danego użytkownika

     17. 17

      Ikona przenosząca do okna z informacjami o otwartych sesjach danego użytkownika.

     18. 18

      Ikona usuwająca dane sesyjne użytkownika.

     19. 19

      Ikona usuwania danego użytkownika z systemu

     20. 20

      Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych użytkowników.

     21. 21

      Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych użytkowników.

     22. 22

      Paginacja

     23. 23

      Informacje o wyświetlanych wierszach i ilości zakładek.

     24. 24

      Ile wyświetlać użytkowników na jednej zakładce.

   • 1.1.2. Dodawanie i edycja użytkownika

    •  

     imperial-screen-22-12-2021-15-24-56_61c3364d57d0b.png

     1. 1

      Pole adres e-mail

     2. 2

      Pole login

     3. 3

      Czy konto ma być zweryfikowane - Przeprowadzona weryfikacja e-mailowa.

     4. 4

      Konto aktywne - Nieaktywne konto uniemożliwia logowanie

     5. 5

      Główna grupa użytkownika

     6. 6

      Dany użytkownik może należeć do wielu grup jednocześnie

     7. 7

      Przycisk zapisu i powrotu do listy użytkowników

     8. 8

      Przycisk zapisz i dodaj kolejnego użytkownika

     9. 9

      Przycisk zapisz i edytuj użytkownika

     10. 10

      Przycisk anuluj, powrót do list użytkowników

     imperial-screen-22-12-2021-15-37-40-61c3392d93df4.png

     1. 1

      Wgrywanie zdjęcia profilowego użytkownika.

     imperial-screen-22-12-2021-15-39-34-61c3392da2ee5.png

     1. 1

      Pole imię użytkownika.

     2. 2

      Pole nazwisko użytkownika.

     3. 3

      Pole numer telefonu użytkownika

     W zależności od wybranej grupy użytkownika pola mogą ulegać zmianie. Niektóre grupy użytkowników wymagają podania więcej lub mniej danych.

     imperial-screen-22-12-2021-15-46-37-61c33ac712234.png

     1. 1

      Host / IP logowania - Za jakiego host/IP będzie logował się użytkownik, pole puste oznacza dowolny host/IP.

     2. 2

      Zaakceptowano warunki regulaminu

     3. 3

      Wyrażono zgodę na wysyłkę elektronicznej informacji handlowej

     4. 4

      Czy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych

     5. 5

      Adres ip z którego nastąpiła rejestracja

     6. 6

      Sposób pozyskania klienta/kontrahenta