Dane do połączenia

W celu uzyskania parametrów do połączenia do programu Imperial.KasaFiskalna

1. Zaloguj się do systemu Imperial Administrator twojadomena.pl/IADMIN

2. Przejdź do zakładki Sprzedaż -> Kasy fiskalne

3. Przejdź do edycji kasy do której chcesz się połączyć (jeśli nie masz wprowadzonych kas, dodaj je)

4. Podczas edycji kasy dostępne są informacje do połączenia

5. Adres IP drukarki należy odczytać z parametrów konfiguracyjnych drukarki