Jak ustawić drukarkę fiskalną ?

1. Ustaw parametry sieciowe drukarki tak by komputer na którym jest oprogramowanie Imperial.KasaFiskalna mogł się z nią połączyć

2. Protokół komunikacyjny drukarki ustaw na XML

3. Ustaw połączenie portów (TCP na PC, pozostałe porty BRAK)

4. Drukarka by przyjmować dane musi znajdować się w obszarze pracy (wyświetlony ekran główny - godziny oraz SUMA)