Wymagania

Wymagania dla programu

Wymagania dotyczące oprogramowania:

 

1. Java SE 8 (JDK)

 

Pobierz z strony:

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

 

2. System operacyjny windows lub inny z obsługą oprogramowania Java SE 8 (JDK)