Wprowadzenie nowej osoby do projektu

 • 1. Wprowadzenie nowej osoby do projektu

  • 1.1. Logowanie i informacje ogólne

   • Zaloguj się do agendo.pl na konto które zostało przydzielone do Twojego projektu, musisz posiadać w projekcie rolę "Menadżera projektu u klienta" by mieć możliwość wprowadzania dodatkowych osób w projekcie.

  • 1.2. Projekt Menadżer

   • Przejdź do Manadżera Projektów:

    imperial-screen-1-02-2023-12-20-34-63da4b0f446fa.png

     

    Przejdź do projektu dla którego chcesz dodać nowego uczestnika:

    imperial-screen-1-02-2023-12-22-58-63da4ba0c3004.png

     

    W oknie uczestników, kliknij przycisk Dodaj uczestnika:

    imperial-screen-1-02-2023-12-25-16-63da4c2678434.png

    Wprowadź adres e-mail nowego uczestnika a następnie kliknij Utwórz:

    imperial-screen-1-02-2023-12-34-16-63da4e43a809c.png