Dostęp do Projekt Menadżera

 • 1. Dostęp do Menadżera projektów

  • 1.1. Logowanie i informacje ogólne

   • Zaloguj się do agendo.pl na konto które zostało przydzielone do Twojego projektu, musisz posiadać w projekcie rolę "Menadżera projektu u klienta" by mieć możliwość wprowadzania dodatkowych osób w projekcie.

  • 1.2. Projekt Menadżer

   • Przejdź do Menadżera Projektów:

    imperial-screen-1-02-2023-12-20-34-63da4b0f446fa.png

     

    Przejdź do projektu dla którego chcesz dodać nowego uczestnika:

    imperial-screen-1-02-2023-12-22-58-63da4ba0c3004.png

     

    W pulpicie projektu, dostępne są następujące zakładki:

    1. Usługi - lista usług przypisana do kontrahenta oraz projektu
    2. Dokumenty - lista dokumentów dostępnych w obiegu przypisanych do kontrahenta oraz projektu
    3. Wersja testowa - dostęp do wersji developersiej (testowej) system.
    4. Zadania projektu - Lista zadań realizowanych w ramach projektu
    5. Nowe zadanie - Możliwość zgłaszania nowych zadań