Informacje w boksach

 • 1. Ekran zarządzania treścią

  • imperial-screen-21-01-2022-14-08-43-61eab09c0c950.png

   1. 1

    Dodanie nowego boksa. (patrz punkt 2).

   2. 2

    Przenosi do ustawienia kolejności wyświetlania boksów.

    (Zmienić kolejność można przez przesuwanie boksa myszką metodą drag and drop).
    imperial-screen-21-01-2022-14-13-48-61eab18c50845.png
   3. 3

    Kliknięcie spowoduje zmiane statusu na "Opublikowany" lub "Nieopublikowany".

    imperial-screen-21-01-2022-14-16-56-61eab247b6bee.png
    -Opublikowany
    imperial-screen-21-01-2022-14-17-20-61eab260043cb.png
    -Nieopublikowany
   4. 4

    Przeniesienie do edycji boksa. (patrz punkt 3).

   5. 5

    Usunięcie boksa.

   6. 6

    Kliknięcie spowoduje zaznaczenie wszystkich boksów.

    imperial-screen-21-01-2022-14-24-22-61eab4068831e.png
   7. 7

    Przenosi do ustawienia kolejności wyświetlania zaznaczonych boksów. (patrz podpunkt 2).

   8. 8

    Usuwa zaznaczone boksy.

 • 2. Ekran tworzenia/edycji boksa

  • imperial-screen-21-01-2022-14-32-28-61eab5ee45b54.png

   1. 1

    Pole do wpisania nazwy boksa.

    imperial-screen-21-01-2022-14-43-13-61eab87186acc.png
   2. 2

    Adres na który przejdzie użytkownik po kliknięciu w boksa.

   3. 3

    Ustawienie zdjęcia boksa.

   4. 4

    Pole do wpisania tekstu dodatkowego do boksa.

    imperial-screen-21-01-2022-14-49-26-61eab9e5ed712.png
   5. 5

    Ustawienie kolejności wyświetlania boksa.

   imperial-screen-21-01-2022-14-36-46-61eab6ee90e55.png

   1. 1

    Zaznaczenie spowoduje ustawienie statusu na "Opublikowany".

   2. 2

    Ustawienie daty opublikowania boksa.

   3. 3

    Ustawienie daty usunięcia publikacji boksa.

 • 3. Tworzenie boksa z ikoną

  • imperial-screen-21-01-2022-15-16-03-61eac02a9ad39.png

   1. 1

    Aby ustawić ikonę boksa, należy ustawić "Typ" na "Font Ikony" w konfiguracji.

   imperial-screen-21-01-2022-15-32-23-61eac3f8478d0.png

    1. 2

     Następnie przy dodawaniu lub edycji boksa ustawić ikonę dla boksa.

     imperial-screen-21-01-2022-15-32-31-61eac3fed262e.png

   Wygląd boksów po wybraniu ikony.

    screenshot-www-praktyka-dev-agendo-pl-2022-01.png