Logotypy

 • 1. Ekran konfiguracji okna logotypy

  • imperial-screen-24-01-2022-12-35-58_61ee8f1a1c37a.png

   1. 1

    Zaznaczenie spowoduje automatyczne przewijanie logotypów.

   2. 2

    Pole na częstotliwość zmiany logotypów (w sekundach).

   3. 3

    Pole do wpisania ilości wyświetlanych logotypów.

    imperial-screen-24-01-2022-12-43-36-61ee90e428620.png
   4. 4

    Pole do wpisania ilości przewijanych logotypów.

   5. 5

    Zaznaczenie spowoduje wyświetlanie strzałek nawigacyjnych.

    imperial-screen-24-01-2022-12-47-30-61ee91ce248ec.png
   6. 6

    Pole do wpisania wartości, z jaką następuje animacja przewijania logotypów.

 • 2. Ekran zarządzania treścią okna logotypy

  • imperial-screen-24-01-2022-12-55-29-61ee93d0959e9.png

   1. 1

    Dodanie nowego logotypu. (patrz punkt 3).

   2. 2

    Przenosi do ustawienia kolejności wyświetlania logotypów.

    (Zmienić kolejność można przez przesuwanie boksa myszką metodą drag and drop).

    imperial-screen-24-01-2022-13-14-59-61ee98405be26.png
   3. 3

    Kliknięcie spowoduje zmiane statusu na "Opublikowany" lub "Nieopublikowany".

    imperial-screen-24-01-2022-13-16-34-61ee98a5ad3d8.png
    -Opublikowany
    imperial-screen-24-01-2022-13-17-22-61ee98cd7c8e1.png
    -Nieopublikowany
   4. 4

    Przeniesienie do edycji logotypu. (patrz punkt 4).

   5. 5

    Usunięcie logotypu.

   6. 6

    Kliknięcie spowoduje zaznaczenie wszystkich logotypów.

    imperial-screen-24-01-2022-13-23-55-61ee9a5762eeb.png
   7. 7

    Przenosi do ustawienia kolejności wyświetlania zaznaczonych logotypów. (patrz podpunkt 2).

   8. 8

    Usuwa zaznaczone logotypy.

 • 3. Ekran tworzenia nowego logotypu

  • imperial-screen-24-01-2022-13-27-17-61ee9b3b766c9.png

   1. 1

    Pole do wpisania nazwy logotypu.

   2. 2

    Adres url, na który zostanie przekierowany użytkownik po naciśnięciu ikony logotypu.

   3. 3

    Miejsce dodania zdjęcia logotypu.

    imperial-screen-24-01-2022-13-44-35-61ee9f2f24893.png
   4. 4

    Zaznaczenie spowoduje ustawienie statusu na "Opublikowany".

   5. 5

    Ustawienie kolejności wyświetlania logotypu.

 • 4. Ekran edycji istniejącego logotypu

  • imperial-screen-24-01-2022-13-35-05-61ee9cf66b2dd.png
   W ekranie edycji istniejącego logotypu wszystkie pola wypełnione są aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w punkcie 3.