Prezentacja slajdów

 • 1. Konfiguracja prezentacji slajdów

  • imperial-screen-21-01-2022-10-45-38_61ea80cab831f.png

   1. 1

    Zaznaczenie spowoduje wyświetlanie tytułu i opisu.

    imperial-screen-21-01-2022-10-53-23-61ea829314a8e.png
   2. 2

    Zaznaczenie spowoduje automatyczną zmianę slajdów.

   3. 3

    W tym polu można wpisać co ile sekund mają zmieniać się slajdy.

   4. 4

    Zaznaczenie spowoduje wyświetlanie paginacji.

    imperial-screen-21-01-2022-10-57-24-61ea8385508c3.png
   5. 5

    Zaznaczenie spowoduje wyświetlanie bocznych strzałek służących do nawigacji.

    imperial-screen-21-01-2022-11-00-52-61ea847a45bf4.png
   6. 6

    W tym polu można wpisać wartość opóźnienia animacji.

   7. 7

    Tym suwakiem można wybrać wartość procentową stosunku wysokości okna prezentacji do wysokości ekranu.

 • 2. Zarządzanie treścią prezentacji slajdów

  • imperial-screen-21-01-2022-11-31-46-61ea8b92f3243.png

   1. 1

    Dodanie nowego slajdu. (patrz punkt 3).

   2. 2

    Przenosi do ustawienia kolejności wyświetlania slajdów.

    (Zmienić kolejność mozna przez przesuwanie slajdu myszką metodą drag and drop).
    imperial-screen-21-01-2022-11-31-55-61ea8b9b6372e.png
   3. 3

    Kliknięcie spowoduje zmiane statusu na "Opublikowany" lub "Nieopublikowany".

    imperial-screen-21-01-2022-11-35-42-61ea8c7f00f8d.png
    -Opublikowany
    imperial-screen-21-01-2022-11-36-43-61ea8cbb06d7b.png
    -Nieopublikowany
   4. 4

    Przeniesienie do edycji slajdu. (patrz punkt 3).

   5. 5

    Usunięcie slajdu.

   6. 6

    Kliknięcie spowoduje zaznaczenie wszystkich slajdów.

    imperial-screen-21-01-2022-11-45-21-61ea8ec138c21.png
   7. 7

    Przenosi do ustawienia kolejności wyświetlania zaznaczonych slajdów. (patrz podpunkt 2).

   8. 8

    Usuwa zaznaczone slajdy.

 • 3. Ekran tworzenia nowego slajdu

  • imperial-screen-21-01-2022-12-13-47-61ea956be4ce6.png

   1. 1

    Pole do wpisania tytułu slajdu.

    imperial-screen-21-01-2022-12-30-31-61ea99578ba0f.png
   2. 2

    Pole do wpisania tekstu pod tytułem slajdu.

    imperial-screen-21-01-2022-12-31-21-61ea9989d156d.png
   3. 3

    Adres na który przejdzie użytkownik po kliknięciu w przycisk "Zobacz więcej".

    imperial-screen-21-01-2022-12-35-11-61ea9a6f69a57.png
   4. 4

    Można ustawić kolor tła kiedy zdjęcie jest za małe lub się nie wczytuje.

    imperial-screen-21-01-2022-12-45-35-61ea9cdf159db.png
   5. 5

    Ustawienie zdjęcia slajdu.

   6. 6

    Ustawienie zdjęcia slajdu wyświetlanego na tablecie.

   7. 7

    Ustawienie zdjęcia slajdu wyświetlanego na urządzeniach mobilnych.

   8. 8

    W tym przypadku tekst będzie wyświetlany po lewej stronie.

    imperial-screen-21-01-2022-12-51-08-61ea9e2c1a394.png
   9. 9

    Zmiana motywu na ciemny lub jasny(kolor tekstu).

    (W tym przypadku ciemny motyw)
    imperial-screen-21-01-2022-13-45-26-61eaaae68a083.png
   10. 10

    Ustawienie kolejności wyświetlania slajdu.

   imperial-screen-21-01-2022-12-16-42-61ea961aa3e77.png

   1. 1

    Zaznaczenie spowoduje ustawienie statusu na "Opublikowany".

   2. 2

    Ustawienie daty opublikowania slajdu.

   3. 3

    Ustawienie daty usunięcia publikacji slajdu.

 • 4. Ekran edycji istniejącego slajdu

  • imperial-screen-21-01-2022-15-03-34_61eabd37ee35d.png

   W ekranie edycji istniejącego slajdu wszystkie pola wypełnione są aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego slajdu".