Rejestr zmian

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. System - rejestr zmian

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-14-01-2022-12-59-14-61e16593f4085.png

     1. 1

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami powiązanymi z użytkownikami.

     2. 2

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami powiązanymi z rejestrem zmian.

     3. 3

      Przycisk z rozwijanymi opcjami zawierający odnośnik do ekranu głównego rejestru zmian.

     4. 4

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna rejestr zmian na ekranie głównym panelu.

     5. 5

      Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

     6. 6

      Tabela, w której zawarte są wszystkie operacje wykonane przez użytkowników w systemie.

     7. 7

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   • 1.1.2. Rejestr zmian - przesłane dane

    • Tabela zawiera opcję podglądu przesłanych danych w danym zapisie rejestru. Użytkownik ma wgląd na dane osobowe osoby, która wprowadzała zmianę w rejestrze oraz jakie operacje wykonała. 

     screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png