CMS - Katalog - Przeglądarka prasy online

Przeglądarka prasy online to nic innego jak rodzaj flip booka, dzięki któremu możemy przekształcić serię dodawanych zdjęć w książkę online i przeglądać ją identycznie jak tradycyjne książki, ale na ekranie komputera, w tym wypadku na stronie www.


Funkcjonalność ta najczęściej stosowana jest przez sklepy do publikacji gazetek promocyjnych czy katalogów online posiadanych produktów. Podczas przeglądania np. takiej gazetki widzimy na stronie efekt "przewracanych kartek".


W konfiguracji okna możemy zdefiniować ilość prasy na jednej stronie, a także adresy URL do pełnej oferty czy też można skierować użytkownika do zapisu na newsletter. Dodatkowo każdą taką gazetkę można opublikować tylko na wybranych okres, dodać wersję w PDF do pobrania przez użytkownika czy indywidualny opis.

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CMS
  • Smart Imperial CMS
  • Imperial eCommerce
  • Imperial GOV