Firma - Księgowość - Dokumenty sprzedażowe - Rozszerzenie - Eksport pliku JPK

Rozszerzenie pozwala automatycznie generować plik JPK, który jest wymagany przez Urzędy Skarbowe. Format plików jest zgodny ze standardami Ministerstwa Finansów i przechodzi poprawnie walidacje w urzędach. Wygenerowany plik obejmuje zarówno dokumenty sprzedażowe jak i zakupowe. 


Rozszerzenie jest idealnym dodatkiem dla firm, które rozliczają się samodzielnie bądź chcą mieć kontrolę nad przesyłanymi informacjami do urzędów. Plik generowany jest na bazie dokumentów, które zostały wprowadzone do systemu (zakupowe) jak i tych wygenerowanych w systemie (sprzedażowe). 

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CMS
  • Smart Imperial CMS
  • Imperial eCommerce
  • Imperial ERP