Podpis elektroniczny

 • 1. Podpis elektroniczny na koncie użytkownika

  • imperial-screen-15-09-2022-10-50-31_6322e7e7c882b.png

   1. 1

    Kliknięcie w przycisk "Twoje dokumenty" spowoduje przejście do twoich dokumentów.

   imperial-screen-15-09-2022-11-09-29-6322ebcfdfb62.png

   1. 1

    Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   2. 2

    Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

   3. 3

    Tabela, w której znajdują się informacje związane z podpisywanymi dokumentami.

   4. 4

    Ikona podglądu wyświetlająca dokument.

   5. 5

    Ikona podpisu przenosząca do formularza podpisu dokumentu.