Szkolenia

 • 1. Szkolenia na kocie użytkownika

  • imperial-screen-15-09-2022-11-14-40_6322ed0d82e0f.png

   1. 1

    Kliknięcie w przycisk "Twoje szkolenia" spowoduje przejście do twoich szkoleń.

   imperial-screen-15-09-2022-11-19-15-6322ee196570e.png

   1. 1

    Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   2. 2

    Tabela, w której znajdują się informacje związane z szkoleniami.

   3. 3

    Ikona przenosząca do ekranu Formalności. Dostęp tylko dla Klienta szkolenia.

   4. 4

    Ikona przenosząca do ekranu podglądu. Dostęp po opłaceniu zaliczki.

   5. 5

    Ikona przenosząca do ekranu uczestników. Dostęp po opłaceniu zaliczki.

   6. 6

    Ikona przenosząca do ekranu spotkan online. Dostęp po opłaceniu zaliczki.

   7. 7

    Ikona przenosząca do ekranu materiałów. Dostęp po opłaceniu zaliczki.

 • 2. Formalności

  • imperial-screen-15-09-2022-11-34-24_6322f1b46bba7.png

   1. 1

    Przycisk przenoszący do panelu podpisu umowy.

   2. 2

    Przycisk przenoszący do panelu opłacenia szkolenia. Dostęp możliwy po podpisaniu umowy przez obie strony.

 • 3. Uczestnicy

  • imperial-screen-15-09-2022-11-43-10_6322f41ecb7d6.png

   1. 1

    Przycisk dodawania uczestnika szkolenia.

   2. 2

    Przycisk pobierania listy obecności uczestników szkolenia.

   3. 3

    Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   4. 4

    Tabela, w której znajdują się informacje związane z uczestnikami szkolenia.

   imperial-screen-15-09-2022-11-48-28-6322f53a67b35.png

   1. 1

    Pole z adresem e-mail dodawanego uczestnika szkolenia.

   2. 2

    Przycisk dodawania.

   3. 3

    Przycisk anulowania.

 • 4. Materiały szkoleniowe

  • imperial-screen-15-09-2022-12-08-47_6322f9c129470.png

   1. 1

    Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   2. 2

    Tabela, w której znajdują się informacje związane z materiałami szkoleniowymi.

   3. 3

    Ikona pobierająca materiał szkoleniowy.

 • 5. Spotkania online

  • 1.png

   1. 1

    Przycisk dodwania nowego spotkania. Dostępny tylko dla konta trenera.

   2. 2

    Tabela, w której znajdują się informacje związane z spotkaniami.

   3. 3

    Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   4. 4

    Ikona przenosząca do pulpitu spotkania.

   5. 5

    Ikona edycji przenosząca do formularza edycji spotkania. Edycja możliwa tylko da trenera, który utworzył spotkanie.

   6. 6

    Ikona usuwania spotkania. Usuwanie możliwe tylko dla trenera, który utworzył spotkanie.

    

   imperial-screen-23-11-2022-12-57-07-637e0b6eec9ce.png

   1. 1

    Pole z nazwą dodawanego spotkania.

   2. 2

    Pole wyboru sposobu dostępu do dodawanego spotkania.

   3. 3

    Pole wyboru daty spotkania.

   4. 4

    Przycisk dodawania.

   5. 5

    Przycisk anulowania.