Aktualności

 • 1. Opis

  • Zastosowanie modułu

   Stosując stronę opisową możemy zamieścić w niej dowolną treść korzystając z dostępnych szablonów. Służy do tworzenia nieskomplikowanych podstron. Mamy możliwość dodawania zdjęć, opisów, określić datę publikacji, dodawać tagi, załączników (PDF, Prezentacji Multimedialnych) oraz korzystania z edytora HTML.

 • 2. Zarządzanie treścią

      

  • 2.1. Dodanie / edycja aktualności

   • imperial-screen-27-12-2021-14-39-06_61c9c21021f32.png

    1. 1 Przycisk służący do dodania nowej aktualności.
    2. 2Przycisk pozwalający na podgląd danej aktualności.
    3. 3 Publikacja danej aktualności- czerwony kolor oznacza "nieopublikowany" zaś zielony "opublikowany".
    4. Edycja istniejącej aktualności.
    5. Usunięcie istniejącej aktualności.

    Uzupełnienie informacji podstawowych:

    imperial-screen-27-12-2021-15-22-19-61c9cc2458515.png
    .

    1. 1Nazwa - wyświetlany nagłówek aktualności.
    2. 2Krótki opis - pole do wprowadzenia krótkiego opisu aktualności.
    3. 3Treść - pole do wprowadzania wyświetlanej treści.
  • 2.2. Ustawienie publikacji

   • imperial-screen-27-12-2021-15-33-22_61c9cebc2a6f5.png

     

    1. 1Włączenie publikacji. Przycisk typu checkbox, dzięki któremu można włączyć lub wyłączyć publikację aktualności.
    2. 2Miejsce do określania daty startu publikacji. Aktualność będzie dostępna od wybranej daty.
    3. 3Miejsce do określania daty końca publikacji. Aktualność będzie dostępna do wybranej daty.
  • 2.3. Dodawanie zdjęć

   • imperial-screen-27-12-2021-15-48-19-61c9d2358dfbe.png

    1. 1Możliwość wyboru położenia zdjęcia względem dodanego tekstu.
    2. 2Przycisk do dodawania zdjęcia, można również przeciągnąć ikonę pliku w to miejsce, aby go dodać.
    3. 3Włączenie opcji sortowania zdjęć, można ustawiać zdjęcia w dowolnej kolejności.
    4. 4Możliwość przycięcia zdjęcia do wymiarów miniaturki.
    5. 5Przycisk do pobrania załączonego zdjęcia.
    6. 6Usunięcie konkretnego zdjęcia.
    7. 7Możliwość ustawienia opisu wyświetlanego pod zdjęciem.
    8. 8Zamiana zdjęcia na inne.
    9. 9Narzędzie do ustawienie zdjęcia jako główne zdjęcie aktualności.
    10. 10Narzędzie do przycinania zdjęć.

     

    Panel przycinania / dopasowania zdjęcia:

    imperial-screen-27-12-2021-15-53-54-61c9d3b262f1c.png

    Na panelu należy wybrać obszar, który pozostanie jako obraz naszego zdjęcia za pomocą rozjaśnionego pola oraz dostępnych punktów transformacji. Modyfikację kończymy klikając Zapisz.

     

    1. 11Konwerter formatu zdjęcia do .webp(zajmuje znacznie mniej miejsca od zwykłego zdjęcia, dzięki czemu strona szybciej się ładuje).
    2. 12Przycisk zapisuje i powraca do edycji formularza.
    3. 13Przycisk zapisuje i przechodzi do formularza dodawania nowego elementu.
    4. 14Przycisk zapisuje i przechodzi do listy dodanych elementów.
    5. 15Przycisk anuluje dodawanie / edycję elementu.

    Ułożenie obrazu względem teksu:

    imperial-screen-28-12-2021-11-30-06-61cae73537eba.png

     

    Tekst + zdjęcia po lewej stronie względem tekstu

    Układ, w którym zapisujemy treść, a zdjęcia dodane w zakładce "Zdjęcia", będą wyświetlane po lewej stronie względem tekstu.

    imperial-screen-28-12-2021-11-29-45-61cae71bcd0c2.png


    imperial-screen-28-12-2021-11-40-53-61cae9b80d247.png

     

    Tekst + zdjęcia po prawej stronie względem tekstu

    Układ, w którym zapisujemy treść, a zdjęcia dodane w zakładce "Zdjęcia", będą wyświetlane po prawej stronie względem tekstu.

    imperial-screen-28-12-2021-11-42-14-61caea0a5e2d1.png


    imperial-screen-28-12-2021-11-41-05-61cae9c64fa53.png

     

    Tekst + zdjęcia od góry względem tekstu

    Układ, w którym zapisujemy treść, a zdjęcia dodane w zakładce "Zdjęcia", będą wyświetlane od góry względem tekstu.

    imperial-screen-28-12-2021-11-43-20-61caea4c0b376.png


    imperial-screen-28-12-2021-11-41-21-61cae9d3100c6.png

     

    Tekst + zdjęcia od dołu względem tekstu

    Układ, w którym zapisujemy treść, a zdjęcia dodane w zakładce "Zdjęcia", będą wyświetlane od dołu względem tekstu.

    imperial-screen-28-12-2021-11-43-41-61caea603d931.png

  • 2.4. Dodawanie załączników

   • imperial-screen-28-12-2021-11-47-42_61caeb52cc28c.png

     

    1. 1Możliwość dodania zdjęcia.
    2. 2Lista dodanych załączników.
    3. 3Przycisk do pobierania załącznika.
    4. 4Usunięcie załącznika zdjęcia.
    5. 7Możliwość ustawienia opisu wyświetlanego pod załącznikiem.
    6. 6Przycisk zapisuje i powraca do edycji formularza.
    7. 7Przycisk zapisuje i przechodzi do formularza dodawania nowego elementu.
    8. 8Przycisk zapisuje i przechodzi do listy dodanych elementów.
    9. 9Przycisk anuluje dodawanie / edycję elementu.
  • 2.5. Wyszukiwarki (SEO)

   • imperial-screen-28-12-2021-12-00-35-61caee557eb06.png

    1. 1Możliwość dodania tytułu.
    2. 2Możliwość dodania opisu.
    3. 3Możliwość dodania słów kluczowych.
    4. 4Ustawienie wyboru indexowania.
    5. 5Przycisk zapisuje i powraca do edycji formularza.
    6. 6Przycisk zapisuje i przechodzi do formularza dodawania nowego elementu.
    7. 7Przycisk zapisuje i przechodzi do listy dodanych elementów.
    8. 8Przycisk anuluje dodawanie / edycję elementu.
  • 2.6. Tagi

   • imperial-screen-28-12-2021-12-01-04-61caee71e2263.png

    1. 1Możliwość dodania tagów.
    2. 2Przycisk zapisuje i powraca do edycji formularza.
    3. 3Przycisk zapisuje i przechodzi do formularza dodawania nowego elementu.
    4. 4Przycisk zapisuje i przechodzi do listy dodanych elementów.
    5. 5Przycisk anuluje dodawanie / edycję elementu.