Szablony dokumentów

 • 1. Opis zarządzania szablonami dokumentów

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-25-10-2022-12-23-15_6357b91ba2592.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego szablonu dokumentów. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka szablonów dokumentów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych szablonów dokumentów.

    4. 4

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych szablonów dokumentów.

    5. 5

     Kolumna z datą dodania szablonu dokumentu.

    6. 6

     Kolumna z nazwą szablonu dokumentu.

    7. 7

     Kolumna z wersją szablonu dokumentu.

    8. 8

     Kolumna z opisem szablonu dokumentu.

    9. 9

     Ikona przenosząca do edycji szablonu dokumentu. (punkt 2.1)

    10. 10

     Ikona kopiująca szablon dokumentu dodając do nazwy - COPY.

    11. 11

     Ikona usuwania danego szablonu dokumentu z systemu.

    12. 12

     Ile wyświetlać szablonów dokumentów na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja szablonu dokumentu

   • imperial-screen-25-10-2022-12-34-53_6357bc03ebe09.png

    1. 1

     Pole na nazwę szablonu dokumentu.

    2. 2

     Pole wyboru rozmiaru szablonu dokumentu.

    3. 3

     Pole wyboru orientacji szablonu dokumentu.

    4. 4

     Zaznaczenie spowoduje pokazywanie nagłówka.

    5. 5

     Zaznaczenie spowoduje pokazywanie stopki.

    6. 6

     Zaznaczenie doda możliwość tytułu dokumentu w generatorze.

    7. 7

     Przycisk przenoszący do informacji o systemie.

    8. 8

     Pole na wersję szablonu dokumentu.

    9. 9

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie blokady usunięcia szablonu dokumentu.

    10. 10

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie blokady edycji szablonu dokumentu.

    11. 11

     Pole na opis szablonu dokumentu

    12. 12

     Pola wyboru typu szablonu dokumentu.

    13. 13

     Zaznaczenie umożliwi korzystanie ze zmiennych w szablonie dokumentu.

    14. 14

     Pole na treść szablonu dokumentu.

    15. 15

     Przycisk zapisu i powrotu do listy szablonów dokumentów.

    16. 16

     Przycisk zapisz i dodaj szablon dokumentu.

    17. 17

     Przycisk zapisz i edytuj szablon dokumentu.

    18. 18

     Przycisk anuluj, powrót do listy szablonów dokumentów.

    imperial-screen-25-10-2022-12-40-12-6357bd150c206.png

    1. 1

     Kolumna z polem na nazwę zmiennej.

    2. 2

     Kolumna z polem na opis zmiennej.

    3. 3

     Kolumna z polem wyboru typu zmiennej.

    4. 4

     Kolumna z polem wyboru wartości domyślnej zmiennej.

    5. 5

     Kolumna z polem do zaznaczenia czy zmienna jest wymagana.

    6. 6

     Kolumna z polem do zaznaczenia czy zmienna jest tylko do odczytu.