Dokumenty bazowe, szablony

 • 1. Opis zarządzania dokumentami bazowymi

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-25-10-2022-14-33-23_6357d7971f11e.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego dokumentu bazowego. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka dokumentów bazowych, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z nazwą dokumentu bazowego.

    4. 4

     Ikona przenosząca do edycji dokumentu bazowego. (punkt 1.2)

    5. 5

     Ikona usuwania danego dokumentu bazowego z systemu.

    6. 6

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych dokumentów bazowych.

    7. 7

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych dokumentów bazowych.

    8. 8

     Ile wyświetlać dokumentów bazowych na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja dokumentu bazowego

   • imperial-screen-25-10-2022-14-38-49_6357d8eeddf69.png

    1. 1

     Pole na nazwę dokumentu bazowego

    2. 2

     Przycisk dodawania pliku dokumentu bazowego.

    3. 3

     Przycisk zapisu i powrotu do listy dokumentów bazowych.

    4. 4

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny dokument bazowy.

    5. 5

     Przycisk zapisz i edytuj dokument bazowy.

    6. 6

     Przycisk anuluj, powrót do listy dokumentów bazowych.