Teczki

 • 1. Opis zarządzania teczkami

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-26-10-2022-13-05-51_635914c988fdb.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej teczki/szafki.

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka teczek/szafek, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Przycisk rozwijania listy elementów zawartych w teczce/szafce.

    4. 4

     Kolumna z nazwą teczki/szafki.

    5. 5

     Ikona przenosząca do edycji teczki/szafki.

    6. 6

     Ikona usuwania danej teczki/szafki z systemu.

    7. 7

     Ile wyświetlać teczek/szafek na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja teczki

   • imperial-screen-26-10-2022-13-11-56_635915ffb9ebd.png

    1. 1

     Zaznaczenie spowoduje dodanie nowej teczki/szafki.

    2. 2

     Pole wyboru elementu nadrzędnego.

    3. 3

     Pole na nazwę teczki/szafki.

    4. 4

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie blokady usunięcia teczki/szafki.

    5. 5

     Przycisk zapisu i powrotu do listy teczek/szafek.

    6. 6

     Przycisk zapisz i dodaj kolejną teczkę/szafkę.

    7. 7

     Przycisk zapisz i edytuj teczkę/szafkę.

    8. 8

     Przycisk anuluj, powrót do listy teczek/szafek.