Obieg dokumentów, repozytorium

 • 1. Opis zarządzania obiegiem dokumentów

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-26-10-2022-14-14-29_635924a9d150a.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego dokumentu. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka dokumentów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Filtrowanie dokumentów po kontrahencie.

    4. 4

     Filtrowanie dokumentów po teczce.

    5. 5

     Filtrowanie dokumentów po projekcie.

    6. 6

     Filtrowanie dokumentów po użytkowniku, do którego jest przydzielony dokument.

    7. 7

     Filtrowanie dokumentów po zakończonym obiegu.

    8. 8

     Filtrowanie dokumentów po obiegu.

    9. 9

     Filtrowanie dokumentów po statusie.

    10. 10

     Filtrowanie dokumentów po początkowej dacie dodania.

    11. 11

     Filtrowanie dokumentów po końcowej dacie dodania.

    12. 12

     Kolumna z numerem dokumentu.

    13. 13

     Kolumna z datą dodania dokumentu.

    14. 14

     Kolumna z kontrahentem.

    15. 15

     Kolumna z rodzajem obiegu.

    16. 16

     Kolumna z Nazwą dokumentu.

    17. 17

     Kolumna z użytkownikiem, do którego przydzielony jest dokument.

    18. 18

     Kolumna ze statusem dokumentu.

    19. 19

     Ikona przenosząca do aktualizacji obiegu dokumentu. (punkt 1.2)

    20. 20

     Ikona usuwania danego dokumentu z systemu.

    21. 21

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych dokumentów.

    22. 22

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych dokumentów.

    23. 23

     Ile wyświetlać dokumentów na jednej stronie.

  • 1.2. Wprowadzenie dokumentu do obiegu/repozytorium

   • imperial-screen-26-10-2022-14-21-55_63592669ab929.png

    1. 1

     Pole na nazwę dokumentu.

    2. 2

     Przycisk ukrywający pola Kontrahent - Rodzaj obiegu. Po kliknięciu przycisk zmienia się na Pokaż więcej pól i pokazuje wymienione pola.

    3. 3

     Pole wyboru kontrahenta.

    4. 4

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego kontrahenta.

    5. 5

     Pole wyboru teczki.

    6. 6

     Pole wyboru rodzaju obiegu.

    7. 7

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego projektu.

    8. 8

     Pole wyboru uzytkownika, który będzie przydzielony do dokumentu.

    9. 9

     Pole wyboru statusu dokumentu.

    10. 10

     Przycisk do wybrania i przesłania pliku.

    11. 11

     Pole opisu dokumentu.

    12. 12

     Przycisk wybrania i przesłania załączników.

    13. 13

     Przycisk zapisu i powrotu do listy dokumentów.

    14. 14

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny dokument.

    15. 15

     Przycisk zapisz i edytuj dokument.

    16. 16

     Przycisk anuluj, powrót do listy dokumentów.

    imperial-screen-26-10-2022-14-24-31-63592707c9ee6.png

    1. 1

     Pole wyboru nadawcy.

    2. 2

     Pole wyboru odbiorcy.

    3. 3

     Pole na numery potwierdzeń listów oddzielone nową linią.

    4. 4

     Pole wyboru daty wysłania.

    imperial-screen-26-10-2022-14-26-35-63592782b8c7e.png

    1. 1

     Pole na informacje o dokumencie.

    2. 2

     Pole na wewnętrzny numer dokumentu.

    3. 3

     Pole na zewnętrzny numer dokumentu.

    4. 4

     Pole wyboru daty wpływu dokumentu.

    5. 5

     Pole wyboru daty ważności dokumentu.

    6. 6

     Pole na numer umowy.

    7. 7

     Pole na wartość umowy.

    imperial-screen-26-10-2022-14-28-09-635927dfe02fd.png

    1. 1

     Pole wyboru daty powiadomienia.

    2. 2

     Pole na treść wiadomości powiadomienia.

    3. 3

     Pole wyboru do kogo wysłać powiadomienie.

    imperial-screen-26-10-2022-14-30-17-63592860816cc.png

    1. 1

     Pole wyboru dokumentu.

    2. 2

     Przycisk usuwający dany wiersz z dokumentem.

    3. 3

     Przycisk dodający nowy wiersz z dokumentem.

    imperial-screen-26-10-2022-14-33-11-635929119bf2b.png

    1. 1

     Informacje na temat historii obiegu dokumentu.

    2. 2

     Kolumna z datą aktualizacji obiegu dokumentu.

    3. 3

     Kolumna z użytkownikiem, który dokonał aktualizacji obiegu dokumentu.

    4. 4

     Kolumna z użytkownikiem, do którego przydzielony jest dokument.

    5. 5

     Kolumna ze statusem dokumentu.

    6. 6

     Kolumna z wersją dokumentu.

    7. 7

     Kolumna z opisem dokumentu.

    8. 8

     Kolumna z wysłanym dokumentem możliwym do pobrania.

    imperial-screen-26-10-2022-14-34-26-6359295e2d589.png

    1. 1

     Lista użytkowników, którzy posiadają wgląd do obiegu dokumentu.