Analityka - Księgowość

Komponent umożliwia zbieranie danych analyticznych odnośnie finansów firmy. Analizować można dochody, przychody czy koszty zarówno kwartalnie, miesięcznie jak i samodzielnie mamy możliwość wyboru okresu do prowadzonej analizy.


Analiza prowadzona jest w formie wykresu graficznego, dzięki czemu łatwo można porównywać kolejne miesiące jak i sprawdzać czy nastąpił wzrost lub spadek sprzedaży, a także czy koszty miesięcznie nie przekraczają naszych zysków. Dodatkowo otrzymujemy informacje o prognozowanej kwocie podatku VAT i dochodowego do oprowadzenia za każdy kolejny miesiąc / kwartał.

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CRM
  • Imperial eCommerce
  • Imperial ERP

Prezentacja

analiza-ksiegowa.png