Firma - Dokumenty - Teczki

Teczki w zasadzie mają spełniać jedną rolę: porządkować dokumenty. Tworząc kolejne teczki kategoryzujemy dokumenty w obiegu tak, aby każda teczka była przypisana bądź do kontrahenta bądź do dango zestawu dokumentów - np. umowy sprzedaży bądź dokumenty związane z projektem X. Dzięki takiemu ułożeniu system pozwala szybko odszukiwac dowolny dokument.


Przykładowe opcje modułu:

 1. Przeglądanie w formie listowania oraz filtrowania
 2. Możliwość tworzenia struktury drzewiasta w dowolnej liczbie zagnieżdżeń (umożliwia to tworzenia struktur złożonych np.:
  1. Raporty
   1. Raporty wykonanych prac
  2. Umowy
   1. Umowy o dzieło
   2. Umowy współpracy
 3. Modyfikacja drzewa wraz z usuwaniem elementów

Odpowiedni dla systemu:

 • Imperial CRM