Firma - RODO (Rozszerzenie systemu / Polityka obsługi cookies / Usługa wraz z dokumentacją)

Dostarczenie usługi RODO, udostępniającej moduł w systemie oraz dokumenty potrzebne do wdrożenia w przedsiębiorstwie. 


Moduł do systemu Imperial obejmuje między innymi obsługę użytkowników systemu wg wytycznych RODO (wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń do systemu), a także w pełni funkcjonalny panel dostępu do danych osobowych.


Udostępnione dokumenty wymagane w ustawie o RODO znajdziemy w panelu klienta, gdzie zawarta jest także dokładna instrukcja ich wykorzystania.


Regulamin usługi dostępny pod adresem: https://www.agendo.pl/regulamin/regulamin-usluga-rodo/

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CRM