Firma - Zarządzanie projektami / pracą - Zadania / Spotkania / Notatki - Rozszerzenie - Kalendarz zadań / spotkań

Kalendarz pozwala zaplanować na najbliższe dni prace nad wcześniej zdefiniowanymi w systemie zadaniami. Kalendarz pozwala oznaczać dokładnie osobę przypisaną do zadania i ustalać ilość czasu jaki na to jej przysługuje bądź na jaki owa osoba umówiła się z prowadzącym dany projekt.


Moduł ten służy przede wszystkim planowaniu, optymalizacji czasu pracy całego zespołu, a także pozwala kontrolować ów czas i ustalać np. nieprzekraczalne terminy.


W kalendarzu możemy także ustalać obecności na najbliższe tygodnie czy też planować urlopy tak, aby nie kolidowały z urlopami pozostałych członków projektu, a co za tym idzie prace nad nim nie były niepotrzebnie wstrzymywane.

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CRM