Rozszerzenie systemu Imperial - pobieranie automatyczne informacji o kontrahencie z API REGON

Komponent pozwala na pełną integrację z API bazy REGON, dzięki czemu możemy synchronizować dane klienta za pomocą jednego przycisku. Informacje dostarczane przez API pochodzą z Głównego Urzędu statystycznego, tym samym komponent umożliwia pozyskanie danych rejestrowych firm na podstawie danych wpisanych do systemu Imperial. Mamy możliwość pobrania i zapisania odpowiednich wyników dla dowolnego podmiotu gospodarczego będącego w bazie GUS.


Komponent pozwala dbać o poprawność danych w firmie, możemy w ten sposób pozyskiwać oprócz adresów rozliczeniowych informacje takie jak forma własności, rok rozpoczęcia działalności czy dane kontaktowe.


Funkcjonalność polecana jest głównie firmom mającym bazę kontrahentów pochodzących głównie z Polski.

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CRM
  • Imperial eCommerce
  • Imperial ERP