Rozszerzenie systemu Imperial - tester poprawności działania systemu / auto optymalizacja

Funkcja systemu sprawdzająca poprawność działania jego elementów:

 1. Działanie ITERMINAL-a
 2. Działanie zadań crona (czy nie uległy blokadzie)
 3. Sprawdzanie poprawności wysyłki poczty z systemu

Funkcje optymalizujące system, dzięki którym Twój system będzie czyszczony z niepotrzebnych danych co większy jego optymalność w perspektywie czasu:

 1. Czyszczenie przestarzałych danych
  1. Tymczasowych plików
  2. Logów starszych niż 6 miesięcy
  3. Logowań systemów starszych niż 6 miesięcy
  4. Rejestrów zmian starszych niż 6 miesięcy
  5. Powiadomień systemowych starszych niż 6 miesięcy

Wymagania:

 1. Serwer - Zadania cykliczne (cron)

Odpowiedni dla systemu:

 • Imperial CMS
 • Smart Imperial CMS
 • Imperial CRM
 • Imperial eCommerce
 • Imperial ERP
 • Imperial GOV