System - IAPI (interfejs programistyczny do komunikacji zewnętrznej)

Cel wdrożenia API:

Celem wdrożenia API jest umożliwienie komunikacji zewnętrznego oprogramowania (dowolnego np. innego sklepu internetowego lub aplikacji mobilnej) z już działającym systemem.


Schemat API:

 


OPIS API:

 1. Możliwość generowania przez Administratora dowolnej liczby kluczy API uprawniających do korzystania z funkcji udostępnianych przez API.
 2. Metody przyjmowanie danych przez API:
  • POST
  • GET
  • JSON
 3. Format zwracanych danych
  • JSON
 4. Dostępność
  Dostęp do API odbywał będzie się przez protokół HTTP lub HTTPS(mocno zalecane) z dowolnego miejsca podłączonego do sieci (Internet / Intranet / Ekstranet), co daje uniwersalność wykorzystania w większości języków oprogramowania.
 5. Metody zawarte w IAPI:
  1. IIAPI_CONTROLLER::test - Testowa metoda API.
  2. IIAPI_CONTROLLER::auth - Autoryzacja użytkownika w systemie.
  3. IIAPI_CONTROLLER::user - Dane autoryzowanego użytkownika.
  4. IIAPI_CONTROLLER::userGroups - Lista grup użytkowników.
  5. IIAPI_CONTROLLER::userRegister - Rejestracja użytkownika.
  6. IIAPI_CONTROLLER::userInsert - Utworzenie nowego konta użytkownika.
  7. IIAPI_CONTROLLER::userUpdatePass - Zmiana hasła użytkownika zautoryzowanego.
  8. IIAPI_CONTROLLER::initResetPass - Wysyłka wiadomości z instrukcją resetowania hasła.
  9. IIAPI_CONTROLLER::initDeleteAccount - Wysyłka wiadomości z adresem do usunięciem konta.
  10. IIAPI_CONTROLLER::userUpdate - Aktualizacja danych użytkownika zautoryzowanego.
 6. Dokumentacja metod oraz wykorzystania API
 7. Tester API
 8. Logger danych wysłanych do API (w wersji testowej)

 


Dodatkowe metody dostarczane są przez moduły zainstalowane w systemie Imperial.


W przypadku braku metod istnieje możliwość ich oprogramowania w ramach indywidualnej wyceny.

Odpowiedni dla systemu:

 • Imperial CMS
 • Imperial CRM
 • Imperial eCommerce
 • Imperial ERP
 • Imperial GOV