System - Słowniki - Słowniki podstawowe - Słownik dodatkowy: Statusy obiegu dokumentów

Oprócz samego systemu odpowiedzialnego za obieg dokumentów w firmie potrzebujemy również zarządzać statusami każdego z dodawanych dokumentów. Definicje poszczególnych statusów, ich tworzenie, edycje i usuwanie, umożliwia właśnie ten moduł.


Tworząc odpowiednią listę statusów możemy kontrolować pracę nad danym dokumentem, mieć pełny dostęp do aktualnego statusu umowy czy protokołu. Porządkujemy w ten sposób sprawy związane z obiegiem dokumentów, a tym samym zawsze wiemy na jakim etapie są aktualne prace bądź kiedy możemy rozpoczynać realizację umowy np. po jej podpisaniu przez obie strony.

Odpowiedni dla systemu:

  • Imperial CRM