Kalendarz

 • 1. Opis zarządzania kalendarzem

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-20-10-2022-12-26-30_6351226924b03.png

    1. 1

     Zaznaczenie spowoduje pokazanie sobót i niedziel.

    2. 2

     Przycisk odświeżenia obecnego widoku kalendarza.

    3. 3

     Przycisk otwierający okno udostępnienia danych do zewnętrznego kalendarza.

    4. 4

     Przycisk przenoszący widok niżej na kalendarz.

    5. 5

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego spotkania.

    6. 6

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego zadania.