Rodo

 • 1. Konfiguracja

  • imperial-screen-25-05-2022-08-32-37-628dcd90d9c8f.png

   1. 1

    Czy wyświetlać okno z akceptacją RODO. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie okienka z polityką prywatności podczas odwiedzenia strony. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona okienko nie wyświetli się nawet wtedy gdy moduł jest dostępny.

   2. 2

    Treść klauzuli. Ustawienie treści komunikatu okna z polityką prywatności.

 • 2. Dodawanie kategorii

  • imperial-screen-25-05-2022-08-49-24-628dd17988996.png

   imperial-screen-25-05-2022-08-53-50-628dd2833dbfa.png

   imperial-screen-25-05-2022-09-31-43-628ddb62ea60c.png

   1. 1

    Nazwa kategorii plików cookies.

   2. 2

    Opis kategorii.

   3. 3

    Poliki cookies po zaznaczeniu tej opcji są zawsze aktywne. Użytkownik dostosowując wybory nie ma możliwości ich nie zaakceptować.

   4. 4

    Treść kodu jaka zostanie doda do strony w sekcji head w przypadku zaakceptowania ciasteczek. Mogą to być np. znaczniku meta lub kod JavaScript.

   5. 5

    Treść kodu jaka zostanie doda do strony w sekcji body w przypadku zaakceptowania ciasteczek. Może to być np. kod JavaScript.

   6. 6

    Pozycja na jakiej zostanie wyświetlona kategoria.

 • 3. Dodawanie grupy

  • imperial-screen-25-05-2022-08-59-26-628dd3d191e01.png

   1. 1

    Nazwa grupy.

   2. 2

    Opis grupy.

 • 4. Dodanie ciasteczek

  • imperial-screen-25-05-2022-09-03-44-628dd4d36eef7.png

   imperial-screen-25-05-2022-09-09-20-628dd62379bac.png

   1. 1

    Nazwa.

   2. 2

    Host.

   3. 3

    Czas trwania.

   4. 4

    Opis.

   5. 5

    Typ.

   6. 6

    Grupa.

 • 5. Edycja i usuwanie

  • imperial-screen-25-05-2022-09-12-24_628dd6dd47c9f.png

   imperial-screen-25-05-2022-09-15-18-628dd78a56f45.png

   W przypadku edycji grupy po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk „Zapisz”. W przeciwnym wypadku po przejściu do „Piliki cookies” pozostaną niezmienione grupy.

   imperial-screen-25-05-2022-09-16-13-628dd7c0753dc.png

   1. 1

    Edycja.

   2. 2

    Usuwanie.

 • 6. Wersje językowe

  • imperial-screen-25-05-2022-09-27-04-628dda4bd0d0e.png

   Konfiguracja jaki i kategorie, grupy, ciasteczka są osobno dla każdej wersji językowej. Aby zmienić ich treść należy zmienić język danych i postępować tak samo jak dla j. polskiego.

   1. 1

    Panel użytkownika

   2. 2

    Język danych.