Newslettery

 • 1. Opis zarządzania newsletterami

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-20-10-2022-08-21-48_6350e908b32a9.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego newslettera. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka newsletterów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z datą dodania newslettera.

    4. 4

     Kolumna z kategorią newslettera.

    5. 5

     Kolumna z nazwą newslettera.

    6. 6

     Kolumna z opisem newslettera.

    7. 7

     Ikona przenosząca do widoku raportów. (punkt 1.3)

    8. 8

     Ikona przenosząca do edycji newslettera. (punkt 1.2)

    9. 9

     Ikona przenosząca do zarządzania akapitami newslettera. (punkt 2)

    10. 10

     Ikona przenosząca do wysyłki testowego newslettera. (punkt 1.4)

    11. 11

     Ikona otwierająca podgląd newslettera w nowej karcie.

    12. 12

     Ikona przenosząca do opcji wysyłki newslettera. (punkt 1.5)

    13. 13

     Ikona usuwania danego newslettera z systemu.

    14. 14

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych newsletterów.

    15. 15

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych newsletterów.

    16. 16

     Ile wyświetlać newsletterów na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja newslettera

   • imperial-screen-20-10-2022-08-26-32_6350ea2eb5f7f.png

    1. 1

     Pole wyboru adresatów newslettera.

    2. 2

     Pole wielokrotnego wyboru kategorii newslettera.

    3. 3

     Czy wysyłać tylko do subskrybentów, którzy mają zweryfikowany adres e-mail.

    4. 4

     Czy wysyłać tylko do subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na wysyłkę elektronicznej informacji handlowej.

    5. 5

     Pole wyboru serwera wysyłki.

    6. 6

     Pole wyboru szablonu newslettera.

    7. 7

     Pole wyboru ikony w tytule wiadomości e-mail.

    8. 8

     Pole na nazwę newslettera.

    9. 9

     Pole na opis newslettera.

    10. 10

     Pole na adres e-mail nadawcy wiadomości.

    11. 11

     Pole na adres e-mail następnego odbiorcy wiadomości.

    12. 12

     Przycisk zapisu i powrotu do listy newsletterów.

    13. 13

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny newsletter.

    14. 14

     Przycisk zapisz i edytuj newsletter.

    15. 15

     Przycisk anuluj, powrót do listy newsletterów.

  • 1.3. Widok raportów

   • imperial-screen-20-10-2022-08-49-40_6350ef9a68f7c.png

    1. 1

     Przycisk wyświetlający wykres przeglądów newslettera.

    2. 2

     Przycisk wyświetlający wykres kliknięć w elementy newslettera.

  • 1.4. Wysłanie testowego newslettera

   • imperial-screen-20-10-2022-08-52-14_6350f07e642e6.png

    1. 1

     Pole na adres e-mail adresata testowego newslettera.

    2. 2

     Przycisk wysłania testowego newslettera.

    3. 3

     Przycisk anuluj.

  • 1.5. Ustawienia wysyłki newslettera

   • imperial-screen-20-10-2022-09-12-12_6350f4e26600f.png

    1. 1

     Informacja o liczbie subskrybentów newslettera.

    2. 2

     Pole wyboru typu wysyłki.

    3. 3

     Pole wyboru daty rozpoczęcia wysyłki.

    4. 4

     Pole na liczbę sekund opóźnienia wysyłki kolejnych newsletterów.

    5. 5

     Przycisk ustawiający zadanie crona.

    6. 6

     Przycisk powrotu do listy newsletterów.

 • 2. Opis zarządzania akapitami newslettera

  • 2.1. Ekran główny

   • imperial-screen-20-10-2022-08-32-42_6350eb8fe521d.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego akapitu. (punkt 2.2)

    2. 2

     Przycisk przenoszący do okna kopiowania akapitu z systemu.

    3. 3

     Przycisk przenoszący do okna sortowania akapitów.

    4. 4

     Filtrowanie akapitów po statusie publikacji.

    5. 5

     Kolumna z datą dodania akapitu.

    6. 6

     Kolumna z nazwą akapitu.

    7. 7

     Kolumna z treścią akapitu.

    8. 8

     Kolumna z kolejnością akapitów.

    9. 9

     Przycisk zmieniający status publikacji.

    10. 10

     Ikona przenosząca do edycji akapitu. (punkt 2.2)

    11. 11

     Ikona usuwania danego akapitu z systemu.

    12. 12

     Przycisk przenoszący do okna sorotwania zaznaczonych akapitów.

  • 2.2. Dodawanie i edycja akapitu newslettera

   • imperial-screen-20-10-2022-08-41-12_6350ed96c9560.png

    1. 1

     Wybór układu widoku elementów akapitu.

    2. 2

     Pole na nazwę akapitu.

    3. 3

     Adres URL na który przenosi przycisk "Czytaj więcej" na końcu akapitu.

    4. 4

     Przycisk pokazujący zmienne, które można użyć w treści akapitu.

    5. 5

     Pole na treść akapitu.

    6. 6

     Zaznaczenie spowoduje opublikowanie akapitu.

    7. 7

     Pole na numer kolejności akapitu.

    imperial-screen-20-10-2022-08-42-45-6350edef160bd.png

    1. 1

     Przycisk do przeglądania zdjęć do przesłania.

    imperial-screen-20-10-2022-08-44-34-6350ee5c2570c.png

    1. 1

     Przycisk do przeglądania załączników do przesłania.