Subskrybenci

 • 1. Opis zarządzania subskrybentami

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-19-10-2022-13-57-31_634fe63234000.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego subskrybenta. (punkt 1.2)

    2. 2

     Przycisk przenoszący do okna dodawania subskrybentów zbiorczo. Działa jak przy dodawaniu użytkowników.

    3. 3

     Filtrowanie subskrybentów po kategorii.

    4. 4

     Słowna wyszukiwarka subskrybentów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    5. 5

     Kolumna z imieniem i nazwiskiem subskrybenta.

    6. 6

     Kolumna z adresem e-mail subskrybenta.

    7. 7

     Kolumna z kategorią newslettera

    8. 8

     Ikona przenosząca do edycji subskrybenta. (punkt 1.2)

    9. 9

     Ikona usuwania danego subskrybenta z systemu.

    10. 10

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych subskrybentów.

    11. 11

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych subskrybentów.

    12. 12

     Ile wyświetlać subskrybentów na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja subskrybenta

   • imperial-screen-19-10-2022-14-11-03_634fe95ed941d.png

    1. 1

     Zaznaczenie spowoduje pojawienie się niżej pola na adres e-mail subskrybenta, a następnie (po zapisie) utworzenie nowego użytkownika w systemie.

    2. 2

     Zaznaczenie spowoduje pojawienie się niżej pola wyboru adresów e-mail istniejących użytkowników w systemie. (1)

     imperial-screen-19-10-2022-14-14-43-634fea458c262.png

    3. 3

     Pole na adres e-mail subskrybenta. Występuje przy wybraniu "Nowy użytkownik" jako typ użytkownika.

    4. 4

     Pole wielokrotnego wyboru kategorii newslettera, do którego będzie dodany subskrybent.

    5. 5

     Przycisk zapisu i powrotu do listy subskrybentów.

    6. 6

     Przycisk zapisz i dodaj kolejnego subskrybenta.

    7. 7

     Przycisk zapisz i edytuj subskrybenta.

    8. 8

     Przycisk anuluj, powrót do listy subskrybentów.