Serwery wysyłki

 • 1. Opis zarządzania serwerami wysyłki

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-19-10-2022-10-11-22_634fb13317d39.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego serwera wysyłki. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka serwerów wysyłki, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z nazwą serwera wysyłki.

    4. 4

     Kolumna ze sterownikiem pocztowym serwera wysyłki.

    5. 5

     Kolumna z adresem serwera wysyłki.

    6. 6

     Kolumna z portem serwera wysyłki.

    7. 7

     Kolumna z nazwą użytkownika potrzebną do uwierzytelnienia na serwerze wysyłki.

    8. 8

     Kolumna z adresem e-mail adresata wiadomości.

    9. 9

     Ikona przenosząca do edycji serwera wysyłki. (punkt 1.2)

    10. 10

     Ikona usuwania danego serwera wysyłki z systemu.

    11. 11

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych serwerów wysyłki.

    12. 12

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych serwerów wysyłki.

    13. 13

     Ile wyświetlać serwerów wysyłki na jednej zakładce.

  • 1.2. Dodawanie i edycja serwera wysyłki

   • imperial-screen-19-10-2022-10-29-44_634fb58078d06.png

    1. 1

     Pole na nazwę serwera wysyłki.

    2. 2

     Pole wyboru sterownika pocztowego.

    3. 3

     Pole na adres serwera wysyłki.

    4. 4

     Pole na port serwera wysyłki.

    5. 5

     Pole na nazwę użytkownika potrzebną do uwierzytelnienia na serwerze wysyłki.

    6. 6

     Pole na hasło potrzebne do uwierzytelnienia na serwerze wysyłki.

    7. 7

     Zaznaczenie spowoduje potwierdzenie informacji że wymagane jest uwierzytelnienie na serwerze wysyłki.

    8. 8

     Pole na adres e-mail nadawcy wiadomości.

    9. 9

     Przycisk zapisu i powrotu do listy serwerów wysyłki.

    10. 10

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny serwer wysyłki.

    11. 11

     Przycisk zapisz i edytuj serwer wysyłki.

    12. 12

     Przycisk anuluj, powrót do listy serwerów wysyłki.