Kategorie

 • 1. Opis zarządzania kategoriami newslettera

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-19-10-2022-12-08-27_634fcca68dc5c.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej kategorii. (punk 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka kategorii, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Filtrowanie kategorii po statusie opublikowania.

    4. 4

     Kolumna z ID kategorii.

    5. 5

     Kolumna z datą dodania kategorii.

    6. 6

     Kolumna z liczbą subskrybentów.

    7. 7

     Kolumna z nazwą kategorii.

    8. 8

     Kolumna z opisem kategorii.

    9. 9

     Przycisk zmieniający status publikacji.

    10. 10

     Przycisk przenoszący do ekranu głównego generatora kodu zapisu do newslettera danej kategorii. (punkt 1.3)

    11. 11

     Ikona przenosząca do edycji kategorii. (punkt 1.2)

    12. 12

     Ikona usuwania danej kategorii newslettera z systemu.

    13. 13

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkie wyświetlane kategorie.

    14. 14

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych kategorii.

    15. 15

     Ile wyświetlać kategorii na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja kategorii

   • imperial-screen-19-10-2022-12-33-37_634fd285707d9.png

    1. 1

     Pole na nazwę kategorii newslettera.

    2. 2

     Pole na opis kategorii newslettera.

    3. 3

     Zaznaczenie spowoduje publikację kategorii newslettera.

    4. 4

     Przycisk zapisu i powrotu do listy kategorii.

    5. 5

     Przycisk zapisz i dodaj kolejną kategorię.

    6. 6

     Przycisk zapisz i edytuj kategorię.

    7. 7

     Przycisk anuluj, powrót do listy kategorii.

  • 1.3. Ekran główny generatora kodu zapisu do newslettera kategorii

   • imperial-screen-19-10-2022-12-54-33_634fd77172785.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego formularza. (punkt 1.4)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka formularzy, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Filtrowanie formularzy po statusie publikacji.

    4. 4

     Kolumna z nazwą formularza.

    5. 5

     Kolumna z opisem formularza.

    6. 6

     Przycisk zmieniający status publikacji.

    7. 7

     Ikona przenosząca do edycji formularza.

    8. 8

     Ikona usuwania danego formularza z systemu.

  • 1.4. Dodawanie i edycja formularza

   • imperial-screen-19-10-2022-13-21-02_634fdda89b273.png

    1. 1

     Pole na nazwę formularza.

    2. 2

     Pole na opis formularza.

    3. 3

     Zaznaczenie spowoduje opublikowanie formularza..

    4. 4

     Pole na szerokość formularza w pikselach.

    5. 5

     Pole na wysokość formularza w pikselach.

    6. 6

     Pole wyboru koloru treści formularza.

    7. 7

     Pole wyboru koloru tła formularza.

    8. 8

     Pole wyboru układu pól formularza.

    9. 9

     Pole na treść nad formularzem.

    10. 10

     Pole na rozmiar tekstu nad formualrzem w pikselach.

    11. 11

     Pole wyboru koloru tekstu nad formularzem.

    12. 12

     Pole na szerokość pola tekstowego w pikselach.

    13. 13

     Pole na wysokość pola tekstowego w pikselach.

    14. 14

     Pole na grubość ramki pola tekstowego w pikselach.

    15. 15

     Pole wyboru koloru ramki pola tekstowego.

    16. 16

     Pole na rozmiar tekstu pola w pikselach.

    17. 17

     Pole wyboru koloru tekstu pola.

    18. 18

     Pole na szerokość przycisku zapisu w pikselach.

    19. 19

     Pole na wysokość przycisku zapisu w pikselach.

    20. 20

     Pole wyboru koloru tła przycisku zapisu.

    21. 21

     Pole na rozmiar tekstu przycisku zapisu w pikselach.

    22. 22

     Pole wyboru koloru tekstu przycisku zapisu.

    23. 23

     Pole z wygenerowanym kodem formularza. Dostępne dopiero po zapisie formularza.

    24. 24

     Pole z podglądem formularza zapisu do newslettera. Dostępne dopiero po zapisie formularza.