Dla firm zajmujących się rekrutacją pracowników oferujemy system OCR dla HR, dzięki któremu można automatycznie wprowadzać otrzymane CV do systemów typu CRM.

Osoby rekrutujące otrzymują CV w różnych formatach, które nie zawsze są czytelne lub nie jest możliwe ich przeszukiwanie. Zatrudnieni menedżerowie często otrzymują drukowane CV ze spotkań i rozmów kwalifikacyjnych, a ich przesłanie do CRM było wyzwaniem i wymagało zawsze czasochłonnego ręcznego wprowadzania danych. Dodanie skanu, czy PDF bez opcji wyszukiwania, do systemów stawało się problematyczne i bezcelowe, gdyż nie było możliwości wykorzystania danych zawartych w takich dokumentach do codziennych czynności.

OCR dla HR rozwiązuje ten problem optymalizując czas pracowników, którzy nie muszą ręcznie wprowadzać danych, a także pozwala zmniejszyć ilość pracowników potrzebnych do obsługi i obróbki stert CV.

Zalety systemu

Oszczędność czasu

Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy zajmujący się rekrutacją nie muszą już tracić godzin na żmudnym przepisywaniu papierowych CV i wprowadzaniu ich do systemu.

Mniejsze koszty obsługi

Dzięki automatyzacji i procesowi zczytywania danych, jeden pracownik może wykonać pracę wielu ludzi, w tym samym czasie.

Wygoda i szybkość

System ogranicza efekt zmęczenia pracownika wprowadzającego dokumenty jak i poprawia jakość wprowadzanych danych przy zwiększonej wydajności.

Możliwości systemu

Konfiguracje słowników

Na bazie wprowadzonych schematów dotyczących imienia, nazwiska, stanowisk i danych adresowych, program szybciej rozpoznaje miejsca na CV, w których owe dane się znajdują. Pozwala to dokładniej odczytywać dokumenty o nietypowych układach.

Definiowanie kompetencji

Na bazie najczęściej wskazywanych umiejętności można zbudować własną bazę kompetencji, na podstawie której będą odczytywane one z CV, a później wyszukiwane w repozytorium dokumentów.

Wykrywanie zgód marketingowych

Program wykrywa automatycznie standarsowe i zdefiniowane wcześniej zgody marketingowe, czy też te związane z innego rodzaju przetwarzaniem danych osobowych.

Automatyczne przesyłanie do CRM

OCR dla HR może być zintegrowany z systemem CRM (Imperial CRM), dzięki czemu dane płynnie są przesyłane pomiędzy kolejnymi modułami..

Obsługa wielu formatów

Mamy możliwość odczytywania danych z różnych formatów plików. Nie ważne czy to pdf, jpg, png - dane zostaną odczytane bezproblemowo.

Weryfikacja danych

Każda operacja wykonana przez OCR podlega najpierw autoryzacji przez system, który sprawdza format wprowadzanych danych, a później weryfikacja jest po stronie użytkownika, aby zminimalizować ryzyko błędu.