Role członków zespołu

 • 1. Opis zarządzania rolami członków zespołu

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-21-10-2022-08-41-33_63523f2b25a95.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej roli. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka ról, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z nazwą roli.

    4. 4

     Kolumna z typem roli.

    5. 5

     Kolumna z numerem kolejności roli.

    6. 6

     Ikona przenosząca do edycji roli. (punkt 1.2)

    7. 7

     Ikona usuwania danej roli z systemu.

    8. 8

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych ról.

    9. 9

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych ról.

    10. 10

     Ile wyświetlać ról na jednej zakładce.

  • 1.2. Dodawanie i edycja roli

   • imperial-screen-21-10-2022-08-48-54_635240ec9a9e7.png

    1. 1

     Pole na nazwę roli.

    2. 2

     Pole wyboru typu roli.

    3. 3

     Pole na numer koleności roli.

    4. 4

     Zaznaczenie spowoduje blokadę usunięcia roli z systemu.

    5. 5

     Zaznaczenie spowoduje blokadę edycji roli.

    6. 6

     Przycisk zapisu i powrotu do listy ról.

    7. 7

     Przycisk zapisz i dodaj kolejną rolę.

    8. 8

     Przycisk zapisz i edytuj rolę.

    9. 9

     Przycisk anuluj, powrót do listy ról.

    imperial-screen-21-10-2022-08-55-01-6352424d8c73d.png

    1. 1

     Pola wyboru typu uprawnień.

    2. 2

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dla danej roli uprawnienia do tworzenia nowych zadań.

    3. 3

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dla danej roli uprawnienia do usuwania zadań.

    4. 4

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dla danej roli uprawnienia do edycji zakładki akceptacji podczas edycji zadania.

    5. 5

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dla danej roli uprawnienia do akceptacji zadań.

    6. 6

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dla danej roli uprawnienia do dostępu do dziennika pracy z poziomu aplikacji klienta.

    7. 7

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dla danej roli uprawnienia do zarządzania czasem i osobą odpowiedzialną podczas edycji zadania.

    imperial-screen-21-10-2022-09-04-05-63524468e2e15.png

    1. 1

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dla danej roli pokazywania postów w edycji zadania od zaznaczonych niżej ról.

    2. 2

     Pola wyboru ról, do których dana rola będzie mogła przydzielać zadania.

    imperial-screen-21-10-2022-08-59-48-6352436d003d3.png

    1. 1

     Pole na liczbę osób w ramach projektu, które mogą mieć przypisaną daną rolę.