Zadania cykliczne

 • 1. Opis zarządzania zadaniami cyklicznymi

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-25-10-2022-08-45-48_63578620e7341.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego zadania cyklicznego. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka zadań cyklicznych, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Filtrowanie zadań cyklicznych po kontrahencie.

    4. 4

     Filtrowanie zadań cyklicznych po projekcie.

    5. 5

     Filtrowanie zadań cyklicznych po etapie projektu.

    6. 6

     Filtrowanie zadań cyklicznych po osobie odpowiedzialnej.

    7. 7

     Filtrowanie zadań cyklicznych po użytkowniku, do którego jest przydzielone.

    8. 8

     Filtrowanie zadań cyklicznych po priorytecie.

    9. 9

     Filtrowanie zadań cyklicznych po typie zadania.

    10. 10

     Kolumna z typem zadania.

    11. 11

     Kolumna z priorytetem zadania.

    12. 12

     Kolumna z projektem.

    13. 13

     Kolumna z nazwą zadania.

    14. 14

     Kolumna z częstotliwością dodawania zadań.

    15. 15

     Kolumna z użytkownikiem, do którego przydzielone jest zadanie.

    16. 16

     Kolumna z datą rozpoczęcia zadania.

    17. 17

     Ikona przenosząca do edycji zadania cyklicznego.

    18. 18

     Ikona kopiująca zadanie cykliczne, dodając do nazwy (kopia)

    19. 19

     Ikona usuwania danego zadania cyklicznego z systemu.

    20. 20

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych zadań cyklicznych.

    21. 21

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych zadań cyklicznych.

    22. 22

     Ile wyświetlać zadań cyklicznych na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja zadań cyklicznych

   • imperial-screen-25-10-2022-08-54-24_635788287751e.png

    1. 1

     Pole wyboru projektu.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do dodawania nowego projektu.

    3. 3

     Pole wyboru osoby odpowiedzialnej.

    4. 4

     Pole wyboru typu zadania.

    5. 5

     Pole wyboru użytkownika, do którego jest przydzielone zadanie.

    6. 6

     Pole wyboru priorytetu zadania.

    7. 7

     Pole wyboru daty rozpoczęcia zadania.

    8. 8

     Pole na ilość dni. Zadanie będzie dodawanie tyle dni wcześniej przed datą startu.

    9. 9

     Pole wyboru częstotliwości dodawania zadań.

    10. 10

     Pole wyboru daty, do której dodawać zadania.

    11. 11

     Przycisk przeliczenia harmonogramu zadań.

    12. 12

     Pole na maksymalny czas pracy w godzinach.

    13. 13

     Pole na nazwę zadania.

    14. 14

     Pole na opis zadania.

    15. 15

     Przycisk zapisu i powrotu do listy zadań cyklicznych.

    16. 16

     Przycisk zapisz i dodaj kolejne zadanie cykliczne.

    17. 17

     Przycisk zapisz i edytuj zadanie cykliczne.

    18. 18

     Przycisk anuluj, powrót do listy zadań cyklicznych.