Dziennik pracy

 • 1. Opis zarządzania wpisami dziennika pracy

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-24-10-2022-13-27-01_63567689bae72.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna pobierania raportu.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do rozliczenia raportu.

    3. 3

     Filtrowanie wpisów dziennika po dacie początkowej wypełnienia.

    4. 4

     Filtrowanie wpisów dziennika po dacie końcowej wypełnienia.

    5. 5

     Filtrowanie wpisów dziennika po kontrahencie.

    6. 6

     Filtrowanie wpisów dziennika po projekcie.

    7. 7

     Filtrowanie wpisów dziennika po etapie projektu.

    8. 8

     Filtrowanie wpisów dziennika po uczestniku.

    9. 9

     Filtrowanie wpisów dziennika po statusie rozliczenia z pracownikiem.

    10. 10

     Filtrowanie wpisów dziennika po statusie rozliczenia z kontrahentem.

    11. 11

     Filtrowanie wpisów dziennika po informacji o nadgodzinach.

    12. 12

     Filtrowanie wpisów dziennika po aktywności.

    13. 13

     Filtrowanie wpisów dziennika po typie zadania.

    14. 14

     Filtrowanie wpisów dziennika po statusie zadania.

    15. 15

     Słowna wyszukiwarka wpisów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    16. 16

     Kolumna z numerem dziennika.

    17. 17

     Kolumna z datą dodania wpisu dziennika.

    18. 18

     Kolumna z datą wypełnienia dziennika.

    19. 19

     Kolumna z uczestnikiem.

    20. 20

     Kolumna z linkiem do edycji projektu.

    21. 21

     Kolumna z linkiem do edycji zadania.

    22. 22

     Kolumna z komentarzem do wpisu dziennika.

    23. 23

     Kolumna z przepracowanym czasem.

    24. 24

     Kolumna z informacją o nadgodzinach.

    25. 25

     Kolumna ze statusem rozliczenia z kontrahentem.

    26. 26

     Kolumna ze statusem rozliczenia z pracownikiem.

    27. 27

     Ikona przenosząca do edycji wpisu dziennika. (punkt 1.2)

    28. 28

     Ikona usuwania danego wpisu dziennika z systemu.

    29. 29

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych wpisów dziennika.

    30. 30

     Przycisk do rozliczenia z kontrahentem wszystkich zaznaczonych wpisów.

    31. 31

     Przycisk do rozliczenia z pracownikiem wszystkich zaznaczonych wpisów.

    32. 32

     Ile wyświetlać wpisów dziennika na jednej stronie.

  • 1.2. Edycja wpisu dziennika

   • imperial-screen-24-10-2022-13-34-10_6356783539ed2.png

    1. 1

     Pole wyboru projektu.

    2. 2

     Pole wyboru zadania.

    3. 3

     Przycisk prowadzący do edycji zadania.

    4. 4

     Pole wyboru uczestnika.

    5. 5

     Pole wyboru daty wypełnienia wpisu.

    6. 6

     Pole na przepracowany czas w godzinach.

    7. 7

     Pole na sprzedany czas w godzinach.

    8. 8

     Pole wyboru statusu rozliczenia z kontrahentem.

    9. 9

     Pole wyboru statusu rozliczenia z pracownikiem.

    10. 10

     Pole wyboru statusu rozliczenia prowizji.

    11. 11

     Pole wyboru aktywności.

    12. 12

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie informacji o nadgodzinach.

    13. 13

     Pole na komentarz wpisu dziennika.

    14. 14

     Przycisk zapisu i powrotu do listy wpisów.

    15. 15

     Przycisk zapisz i edytuj wpis dziennika.

    16. 16

     Przycisk anuluj, powrót do listy wpisów.