Projekty

 • 1. Opis zarządzania projektami

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-24-10-2022-07-35-20_635624217174b.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego projektu. (punkt 1.2)

    2. 2

     Przycisk przenoszący do modułu usług.

    3. 3

     Zbiorowe operacje na pracownikach. (punkt 2).

    4. 4

     Filtrowanie projektów po grupie projektów.

    5. 5

     Filtrowanie projektów po kontrahencie.

    6. 6

     Filtrowanie projektów po partnerze.

    7. 7

     Filtrowanie projektów po informacji o zamknięciu projektu.

    8. 8

     Słowna wyszukiwarka projektów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    9. 9

     Kolumna z numerem projektu, który zawiera ID projektu i rok.

    10. 10

     Kolumna z datą dodania projektu.

    11. 11

     Kolumna z kontrahentem projektu.

    12. 12

     Kolumna z typem projektu.

    13. 13

     Kolumna z nazwą projektu.

    14. 14

     Ikona przenosząca do widoku zadań projektu.

    15. 15

     Ikona przenosząca do edycji projektu. (punkt 1.2)

    16. 16

     Ikona usuwania danego projektu z systemu.

    17. 17

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych projektów.

    18. 18

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych projektów.

    19. 19

     Ile wyświetlać projektów na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja projektu

   • imperial-screen-24-10-2022-07-48-41_6356274486a4c.png

    1. 1

     Pole wyboru grupy projektów.

    2. 2

     Pole wyboru typu projektu.

    3. 3

     Pole wyboru partnera.

    4. 4

     Pole wyboru kontrahenta.

    5. 5

     Pole wyboru konta do rozliczeń kontrahenta.

    6. 6

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego kontrahenta.

    7. 7

     Pole na nazwę projektu.

    8. 8

     Pole na opis projektu.

    9. 9

     Pole wyboru etapu projektu.

    10. 10

     Pole na adres URL strony projektu.

    11. 11

     Pole na budżet netto projektu.

    12. 12

     Pole wyboru daty rozpoczęcia projektu.

    13. 13

     Pole wyboru daty zakończenia projektu.

    14. 14

     Pole wyboru ostatecznego terminu realizacji projektu.

    15. 15

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie informacji, że projekt jest odebrany.

    16. 16

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie informacji, że projekt jest zakończony.

    17. 17

     Przycisk zapisu i powrotu do listy projektów.

    18. 18

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny projekt.

    19. 19

     Przycisk zapisz i edytuj projekt.

    20. 20

     Przycisk anuluj, powrót do listy projektów.

    imperial-screen-24-10-2022-07-53-06-63562849e60c5.png

    1. 1

     Pole wyboru użytkownika.

    2. 2

     Pola wielokrotnego wyboru roli dla użytkownika.

    3. 3

     Przycisk dodający nowego użytkownika do zespołu.

    imperial-screen-24-10-2022-07-55-42-635628e629d51.png

    1. 1

     Pole na maksymalną ilość zadań w projekcie.

    2. 2

     Zaznaczenie spowoduje archiwizowanie zadań, które nie są aktualizowane od 3 miesięcy.

    3. 3

     Pole wyboru metodologii prowadzenia projektu.

    4. 4

     Zaznaczenie spowoduje automatyczne generowanie zadań sprintów.

 • 2. Zbiorowe operacje na pracownikach

  • 2.1. Zamień rolę / projekt pracownika

   • imperial-screen-24-10-2022-08-01-05_63562a336ec5a.png

    1. 1

     Pole wyboru pracownika, z którego przenieść role.

    2. 2

     Pole wielokrotnego wyboru projektów/ról, które mają być przydzielone pracownikowi.

    3. 3

     Pole wyboru pracownika, który otrzyma role zaznaczone powyżej.

    4. 4

     Przycisk zapisujący zmiany.

    5. 5

     Przycisk anuluj przenoszący do listy projektów.

  • 2.2. Usuń pracownika z projektów

   • imperial-screen-24-10-2022-08-05-49_63562b4746577.png

    1. 1

     Pole wyboru pracownika do usunięcia z wybranych projektów.

    2. 2

     Pole wielokrotnego wyboru projektów/ról, z których pracownik ma być usunięcy.

    3. 3

     Przycisk usuwający pracownika z wybranych projektów/ról.

    4. 4

     Przycisk anuluj przenoszący do listy projektów.