Cennik aktywności

 • 1. Opis zarządzania cennikiem aktywności

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-24-10-2022-14-24-48_63568412e5e9d.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego wpisu cennika aktywności. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka wpisów cennika aktywności, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z kontrahentem.

    4. 4

     Kolumna z nazwą aktywności.

    5. 5

     Kolumna ze stawką godzinową netto.

    6. 6

     Ikona przenosząca do edycji wpisu cennika aktywności. (punkt 1.2)

    7. 7

     Ikona usuwania danego wpisu cennika aktywności z systemu.

    8. 8

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych wpisów cennika aktywności.

    9. 9

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych wpisów cennika aktywności.

    10. 10

     Ile wyświetlać wpisów cennika aktywności na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja cennika aktywności

   • imperial-screen-24-10-2022-14-28-56_6356850ab1bd6.png

    1. 1

     Pole wyboru kontrahenta.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego kontrahenta.

    3. 3

     Pola na stawkę godzinową netto dla danej aktywności.

    4. 4

     Przycisk zapisz i edytuj wpis cennika aktywności.

    5. 5

     Przycisk anuluj, powrót do listy wpisów cennika aktywności.

    imperial-screen-24-10-2022-14-45-26-635688ee21756.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego wpisu cennika aktywności.

    2. 2

     Przycisk usuwania danego wpisu cennika aktywności z systemu.

    3. 3

     Przycisk przenoszący do edycji kontrahenta.

    4. 4

     Pole wyboru kontrahenta.

    5. 5

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego kontrahenta.

    6. 6

     Pole wyboru aktywności.

    7. 7

     Pole na stawkę godzinową netto.

    8. 8

     Przycisk zapisu i powrotu do listy wpisów cennika aktywności.

    9. 9

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny wpis cennika aktywności.

    10. 10

     Przycisk zapisz i edytuj wpis cennika aktywności.

    11. 11

     Przycisk anuluj, powrót do listy wpisów cennika aktywności.