Asortymenty

 • 1. Opis zarządzania asortymentami

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-27-10-2022-14-47-13_635a7ddfd77c0.png

    1. 1

     Filtrowanie asortymentów po statusie aktywności.

    2. 2

     Kolumna z symbolem asortymentu.

    3. 3

     Kolumna z nazwą asortymentu.

    4. 4

     Przycisk zmiany statusu aktywności.

    5. 5

     Ikona przenosząca do okna edycji asortymentu. (punkt 1.2)

    6. 6

     Ile wyświetlać asortymentów na jednej stronie.

  • 1.2. Edycja asortymentu

   • imperial-screen-27-10-2022-14-49-25_635a7e5bca686.png

    1. 1

     Pole na nazwę asortymentu.

    2. 2

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie statusu aktywności na aktywny.

    3. 3

     Przycisk zapisu i powrotu do listy asortymentów.

    4. 4

     Przycisk zapisz i edytuj asortyment.

    5. 5

     Przycisk anuluj, powrót do listy asortymentów.