Słowniki podstawowe

 • 1. Opis zarządzania słownikami podstawowymi

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-26-10-2022-08-59-42_6358dae22c694.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego słownika. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka słowników, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych słowników.

    4. 4

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych słowników.

    5. 5

     Kolumna z symbolem słownika.

    6. 6

     Kolumna z nazwą słownika.

    7. 7

     Kolumna z opisem słownika.

    8. 8

     Kolumna z liczbą pozycji słownika.

    9. 9

     Kolumna z kolejnością słownika.

    10. 10

     Ikona przenosząca do edycji słownika. (punkt 1.2)

    11. 11

     Ikona usuwania danego słownika z systemu.

    12. 12

     Ile wyświetlać słowników na jednej zakładce.

  • 1.2. Dodawanie i edycja słownika

   • imperial-screen-26-10-2022-09-07-53_6358dcf59ab61.png

    1. 1

     Pole na symbol słownika.

    2. 2

     Pole na nazwę słownika.

    3. 3

     Pole na opis słownika.

    4. 4

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie uprawnień rozszerzonych.

    5. 5

     Pole na liczbę kolejności słownika.

    6. 6

     Przycisk zapisu i powrotu do listy słowników.

    7. 7

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny słownik.

    8. 8

     Przycisk zapisz i edytuj słownik.

    9. 9

     Przycisk anuluj, powrót do listy słowników.

    imperial-screen-26-10-2022-09-16-00-6358deb9a323c.png

    1. 1

     Przycisk dodania nowej pozycji słownika.

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka pozycji słownika, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z nazwą pozycji słownika.

    4. 4

     Kolumna z numerem kolejności pozycji słownika.

    5. 5

     Przycisk edycji nazwy pozycji słownika.

    6. 6

     Przycisk usunięcia pozycji słownika.

    7. 7

     Paginacja.