Aktywności

 • 1. Opis zarządzania słownikiem aktywności

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-26-10-2022-10-19-51_6358edbdc0766.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej aktywności. (puntk 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka aktywności, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z nazwą aktywności.

    4. 4

     Kolumna ze stawką godzinową netto aktywności.

    5. 5

     Ikona przenosząca do edycji aktywności.

    6. 6

     Ikona przenosząca do widoku aktualizacji ceny w cenniku aktywności.

     imperial-screen-26-10-2022-10-30-02-6358f012e3c1e.png

     1. 1

      Stawka godzinowa netto ze słownika aktywności.

     2. 2

      Przycisk ustawiający stawkę godzinową w cenniku aktywności na taką jaka jest w słowniku aktywności.

     3. 3

      Przycisk anuluj przenoszący do listy aktywności.

    7. 7

     Ikona usuwania danej aktywności z systemu.

    8. 8

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych aktywności.

    9. 9

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych aktywności.

    10. 10

     Ile wyświetlać aktywności na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja aktywności

   • imperial-screen-26-10-2022-10-45-09_6358f3993c83b.png

    1. 1

     Pole na nazwę aktywności.

    2. 2

     Pole na stawkę godzinową netto

    3. 3

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie blokady usunięcia aktywności.

    4. 4

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie blodaky edycji aktywności.

    5. 5

     Przycisk zapisu i powrotu do listy aktywności.

    6. 6

     Przycisk zapisz i dodaj kolejną aktywność.

    7. 7

     Przycisk zapisz i edytuj aktywność.

    8. 8

     Przycisk anuluj, powrót do listy aktywności.

    imperial-screen-26-10-2022-10-46-42-6358f3faa54c0.png

    1. 1

     Pole wyboru grupy użytkowników przydzielonych do tej aktywności.