Szkolenia

 • 1. Ekran główny

  •  

   imperial-screen-15-09-2022-10-04-31_6322dc9dbbd32.png

   1. 1

    Przycisk dodawania nowego szkolenia.

   2. 2

    Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

   3. 3

    Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

   4. 4

    Przycisk do usuwania zaznaczonych dokumentów w tabeli.

   5. 5

    Tabela, w której znajdują się informacje związane z szkoleniem.

   6. 6

    Przycisk do utworzenia skrótu do okna szkoleń na ekranie głównym panelu.

   7. 7

    Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli. 

   8. 8

    Ikona edycji przenosząca do ekranu edycji szkolenia.

   9. 9

    Ikona usuwania powodująca usunięcie wiersza tabeli.

 • 2. Dodanie/Edycja szkolenia

  •  

   imperial-screen-15-09-2022-10-18-58-6322dff888a4b.png

   1. 1

    Przycisk dodawania nowego szkolenia.

   2. 2

    Przycisk pobierania listy obecności uczestników szkolenia.

   3. 3

    Przycisk usuwania skzolenia.

   4. 4

    Wybór szkolenia spośród produktów.

   5. 5

    Wybór klienta do którego przypisane jest szkolenie.

   6. 6

    Data rozpoczęcia szkolenia.

   7. 7

    Data zakończenia szkolenia. 

   8. 8

    Wybór statusu szkolenia.

   9. 9

    Maksymalna liczba uczestników możliwych do dodania do szkolenia.

 • 3. Dodanie/Edycja uczestników szkolenia

  • Podgląd i dodawanie osób upoważnionych do podpisu nie jest dostępne podczas zapisu. Przed dodaniem osób należy dokaonać zapisu.

   imperial-screen-15-09-2022-10-28-11_6322e22dacfa3.png

   1. 1

    Przycisk dodawania nowego uczestnika szkolenia.

   2. 2

    Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

   3. 3

    Przycisk do usuwania zaznaczonych dokumentów w tabeli.

   4. 4

    Przycisk do pobierania certyfikatów zaznaczonych osób w tabeli.

   5. 5

    Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli. 

   6. 6

    Tabela, w której znajdują się informacje związane z uczestnikami szkolenia.

   7. 7

    Przycisk do pobierania certufikatu ukończenia szkolenia.

   8. 8

    Ikona edycji przenosząca do ekranu edycji uczestnika.

   9. 9

    Ikona usuwania powodująca usunięcie wiersza tabeli.